Yhteystietoja

Puheenjohtaja: Jaana Simoinen, 0400680040, jaana.simoinen@gmail.com

Jäsenet:                Jari Kylliäinen

                               Tiina Vuorinen

                               Heini Matikainen

                               Paula Saarelainen