Toimintakäsikirja

Päivitetty: 21.4.2021
versio 2/2021


1. SEURAN PERIAATTEET

1.1. Arvot

Jymyn yleisurheilujaoston arvoja ovat kannustavuus, monipuolisuus, terveelliset elämäntavat, avoimuus, suvaitsevaisuus sekä toisen kunnioittaminen.

1.2. Visio

Haluamme tarjota entistä laadukkaampaa ja tehokkaampaa yleisurheilukoulutoimintaa, sekä ohjausta ja valmennusta. Visiona näemme myös sen, että meillä olisi tulevaisuudessa paljon arvokisamenestystä eri ikäluokissa.

1.3. Tavoitteet

Jaosto tukee seuran tavoitetta saada kokopäiväinen työntekijä tehostamaan yleisurheilutoimintaa. Lisäksi aiomme nostaa sijoitustamme seuraluokittelussa. Pyrimme järjestämään vähintään yhdet Tähtikisan tasoiset kisat ja yhdet alue-/piirikisat kesässä. Pyrimme myös kasvattamaan harrastaja- ja ohjaajamääriä, sekä syventämään yhteistyötä muiden jaostojen kanssa.


2. YLEISURHEILUKOULUT JA VALMENNUSRYHMÄT

Jymy järjestää lapsille ja nuorille laadukasta ja monipuolista urheilukoulutoimintaa 1-3 kertaa viikossa!

2.1. Lasten yleisurheilukoulu (alle 10-vuotiaat)

7-9-vuotiaiden yleisurheilukoulu kokoontuu kesäisin kerran viikossa yleisurheilukentällä. Harjoitukset kestävät tunnista puoleentoista tuntiin. Talvella urheilukoulun pääpaikkana on Tönnön koulu. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme järjestämään urheilukoulutoimintaa myös sivukouluilla.

Kokoontumisia urheilukoululla on siten, että syyskaudella (syyskuu-joulukuu) ja kevätkaudella (tammikuu-huhtikuu) pyrimme kokoontumaan 12-15 kertaa.

Yleisurheilukoulun tavoitteena on tutustuttaa lapset eri yleisurheilulajeihin ja kehittää perusliikuntataitoja erillisten leikkien ja pelien muodossa.

2.2. Nuorten valmennusryhmä (11-17-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee kesän kilpailukautta silmällä pitäen ja treeneissä on monipuolisesti lajitekniikkaa, lihaskuntoa, koordinaatioita ja liikkuvuutta.

Tavoitteemme on, että valmennusryhmäläiset kiertäisivät kilpailukaudella mahdollisimman

paljon kansallisia juniorikilpailuja, piirin järjestämiä kilpailuja, sekä osallistuisivat oman

ikäluokkansa SM-kisoihin.

Harjoituksissa painotetaan lajikohtaista osaamista ja ominaisuusharjoittelua (nopeus,

voima, kestävyys, koordinaatio ym...). Lisäksi osa ryhmää harjoittelee myös Pajulahdessa joka toinen sunnuntai

2.3. Erkko Lukion urheilulinja

Mahdollisuus treenata Erkko-lukiossa yleisurheilua valmentajan ohjauksessa lukio-opiskelun ohella. 

2.4. Aikuisurheilijat

Järjestämme tai tuemme tavoitteellista valmennusta aikuisurheilijoille!

2.5. Sopimusurheilijat

Yleisurheilujaosto on kokouksessaan lanseerannut tukevansa seuran menestyvimpiä urheilijoita seuraavasti. Urheilija, joka on täyttänyt 17 vuotta ja tehnyt A-rajan ylittävän tuloksen, saa seuralta tukea 500 € vuodessa. Yleisen sarjan A-luokan urheilija saa seuratukea 700 € vuodessa. Mestariluokan-tulosrajan lajissaan ylittänyt saa seuratukea puolestaan 1000 € vuodessa. Puheenjohtaja tekee sopimukset urheilijoiden kanssa henkilökohtaisesti. Seura maksaa myös kyseisten urheilijoiden SM-kisaharjoittelun Pajulahdessa, Tanhuvaarassa ja Liikuntamyllyssä.


3. KUNTO- JA HARRASTELIIKUNTA

Jymy järjestää kunto- ja harrasteliikuntaa vauvasta mummoon ja vaariin. Alla on lueteltu järjestämämme kunto- ja harrasteliikuntatapahtumat.

3.1. Lasten ja nuorten maastojuoksukisa Vipusen vipellys

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Orimattilan Sanomien kanssa toukokuun toisena tiistaina. Tapahtuma on ilmainen! Sarjoja ja matkoja on 4-15-vuotiaille. Kisaan startataan urheilukentältä. Nuorimmat juoksevat urheilukentän radalla ja vähän vanhemmat kiertävät maastossa lenkin. Tapahtuma on lasten ja nuorten keskuudessa erittäin suosittu.

Vuonna 2021 kyseessä jo 33. Vipusen Vipellys, mikäli se voidaan koronatilanteen salliessa järjestää!

3.2. Kunniakierros

Varainkeruutapahtuma, jolla Jymyn yleisurheilujaosto kerää varoja toimintaansa. Itse tapahtuma on tunnin mittainen ja ajankohta on yleensä kesäkuussa. Tapahtumassa halukkaat voivat kiertää rataa tunnin ajan ja kerätä näin varoja seuralle. Keräys toteutetaan keräyslistojen avulla. Keräykseen pääsee mukaan lahjoittamalla keräyslistaan haluamansa tukisumman. Tarkempaa tietoa Kunniakierroksesta saa seuran Kunniakierrospäälliköltä.


4. KILPAILUTOIMINTA

Jymyn yleisurheilujaosto järjestää vuosittain laadukasta kilpailutoimintaa!

Kilpailurunkomme on hyvin vakiintunut, tosin joitain uusia kisoja voimme saada vuosittain järjestettäväksi. Myös toimintatapamme on vuosien saatossa hyväksi havaittu kisajärjestelyjen suhteen. Toimisijaporukkamme on vakiintunut, mutta heitä saisi olla enemmän.

4.1. Seurakisat alle 17-vuotiaille

Nuorisoporukka järjestää lapsille ja nuorille tiistaikisat 8-10 kertaa kesän aikana. Tapahtuma on ilmainen ja kaikki vähintään kuuteen kisaan kesän aikana osallistuneet palkitaan kauden päätöstilaisuudessa marras-joulukuun aikana. Toimitsijoina toimivat pääasiassa lasten ja nuorten vanhemmat.

4.2. Kansalliset ja piiritason kilpailut

Orimattilan Jymy järjestää vuosittain joko tähtikisat tai kansalliset kilpailut, joissa kilpailee Suomen huippuja ja/tai kansainvälisiä tähtiä. Kilpailuihin on nimetty erillinen organisaatio, johon kuuluvat koulutetut lajituomarit ja toimitsijat ym... Kahdeksana aikaisempana vuonna järjestimme kansalliset Korutaskukisat.

Järjestämme vuosittain myös muutaman piiritason kilpailun, jossa niin ikään on erikseen nimetty organisaatio.

4.4. Muut kilpailut

Lisäksi Jymyn yleisurheilujaosto järjestää pm-kilpailuja, sekä muita piiritason kilpailuja.

4.5. Koulutus

Koulutamme tarvittaessa vuosittain lisää toimitsijoita kilpailuihin. Järjestyksenvalvojakoulutusta järjestämme tarvittaessa. Lisäksi tarjoamme ohjaaja-/valmentajakoulutusta halukkaille.


5. ORGANISAATIO

5.1. Yleisurheilujaosto

Yleisurheilujaostoa johtaa puheenjohtaja. Jaostoon kuuluu  7-10 jäsentä, joiden kesken jaetaan vastuutehtäviä. Jaosto kokoontuu vuodessa 6 - 8 kertaa ja päättää järjestettävästä toiminnasta. Alla on lueteltu jaoston kokoonpano tehtäväkuvauksineen.

5.1.1. Puheenjohtaja

Jaoston puheenjohtaja toimii puheenjohtajana jaoston kokouksissa. Lisäksi hän vastaa jaoston taloudesta, sekä toimii linkkinä Suomen Urheiluliiton, piirien ja pääseuran välillä. Puheenjohtaja on yleensä ollut seuran johtokunnan jäsen. Puheenjohtaja valmistelee toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman yhdessä sihteerin kanssa.

5.1.2. Sihteeri/tiedottaja, nuorisopäällikkö (alle 12-vuotiaat)

Sihteeri toimii kokouksissa kokoussihteerinä ja huolehtii tarvittavien materiaalien tulostamisesta ja jakamisesta. Lisäksi sihteerin tehtäviin kuuluu mm. toimintakertomuksen laatiminen, sekä toimintakäsikirjan päivittäminen kerran vuodessa. Toimii myös tiedottajana ja informoi jaostolaisia ja muita tärkeimpiä henkilöitä tulevista tapahtumista, kuten koulutuksista, kilpailuista, seminaareista ym...

Nuorisopäällikkö kokoaa joukkueet sisulisäviesteihin, seuraotteluun, sekä Seuracupiin yhdessä muun valmentajaporukan kanssa. Lisäksi nuorisopäällikkö toimii jaoston kotisivujen ylläpitäjänä.

5.1.3. Valmennuspäällikkö (12-v. ylöspäin)

Valmennuspäällikkö vastaa valmennusryhmäläisten harjoittelun toteuttamisesta yhdessä nuorisopäällikön kanssa. Lisäksi hän vastaa urheilijoiden SM-kisamajoituksista, sekä hoitaa SM- ja pm-kilpailuiden ilmoittamiset ja näihin kisoihin osallistuvien urheilijoiden kartoittamiseen.

5.1.4. Kunniakierrospäällikkö

Vastaa Kunniakierrostapahtuman järjestelyistä ja keräyssummien kirjaamisesta.

5.1.5. Muut jaoston jäsenet

Jaoston kokoonpano liitteellä!

5.2. Nuorisotiimi

Seurallamme ei ole varsinaista nuorisojaostoa, mutta kuitenkin jaostossamme on muutama henkilö, jotka pyörittävät nuorten kilpailutapahtumia, kuten seurakisoja, sekä osallistuvat joukkueiden kokoamisiin. Nuorisoporukkaan kuuluu tällä hetkellä nuorisopäällikkö, seurakisavastaava, valmennuspäällikkö, sekä yksi nuorisovalmentaja ja yksi nuorten yleisurheiluohjaaja.


6. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA PALKITSEMISET

6.1. Viestintä

Seuran Internet-sivut www.orimattilanjymy.fi/yleisurheilu toimivat seuran pääviestintäkanavana. Myös Facebook toimivat tiedotuskanava. Sivut päivittyvät noin pari kertaa viikossa ja niiden päivittämisestä vastaa nuorisopäällikkö. Muita viestinnän kanaviamme ovat Orimattilan Sanomien, sekä Aluelehden seuratoimintapalstat. Yleisurheilukouluja mainostetaan lisäksi koulujen, sekä kaupungin ilmoitustauluilla.

6.1.1. Kriisiviestintä

Katso liite 2.

6.2. Markkinointi

Seura markkinoi toimintaansa erilaisten tiedotteiden avulla. Tällaisia ovat esim. yleisurheilukouluesitteet, kesätiedote, sekä kilpailu-/tapahtumaesitteet. Meidän tulee kehittää seuratoimijoihin kohdistuvaa markkinointia.

6.3. Palkitsemiset Yleisurheilujaosto palkitsee urheilijoita, vanhempia ja talkooväkeä vuoden lopulla pidettävässä kauden päätöstilaisuudessa. Päätöstilaisuuteen nimetään erikseen henkilö, joka vastaa palkintojen hommaamisesta. Palkinnot kilpailuihin hoitaa kunkin kilpailun johtaja. Palkitsemisjärjestelmä uusitaan vuoden 2021 aikana.


7. VARAINHANKINTA

Jaosto hankkii varoja yritysten kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten, SUL:n Kunniakierroksen, kioskitoiminnan, vuosikalenterin, kisaesitteiden, jäsenmaksujen, sekä muiden toimintamaksujen kautta. Saadut varat käytetään urheilukoulu-, kilpailu- sekä seuratoiminnan kehittämiseen ja ohjaajien korvauksiin.


8. YHTEISTYÖKUMPPANIT

8.1. Perustava

Perustava tukee Jymyn yleisurheilutoimintaa

8.2. Orimattilan Osuuspankki

Orimattilan Osuuspankki tukee Jymyn yleisurheilutoimintaa vuosittain eri suuruisella summalla. Rahat käytetään pääsääntöisesti kesän urheilukoulutoiminnan ja tiistaikisojen pyörittämiseen.

8.3. Muut yhteistyökumppanit

Lisäksi jaostollamme on yhteistyötä muiden paikallisten yritysten, pankkien sekä kaupungin kanssa. Yritykset ja Orimattilan kaupunki ovat sponsoroineet ja tukeneet yleisurheilutoimintaamme: kilpailuja, tapahtumia ja urheilukouluja. Kisaesitteiden mainosmyynnissä yhteistyökumppanimme on Kari Ojanen.

9. LIITTEET


Liite 1:      Yleisurheilujaoston kokoonpano

Liite 2:      Kriisiviestintä


Liite 1.


JYMYN YLEISURHEILUJAOSTO VUONNA 2021

Puheenjohtaja
Veini Holopainen
044 558 7096
veini(at)phnet.fi
Sihteeri, tiedotus, nuorisopäällikkö
Juho Laitinen
040 825 0890
laitinen.juho90@gmail.com
Valmennuspäällikkö
Marko Ruokolainen
040 717 7801
marko.ruokolainen(at)phnet.fi
Kunniakierros
Jouko Järvinen
040 735 3763
jouko.m.jarvinen(at)gmail.com
Jaoston jäsen, valmennus
Tarmo Toivonen
0400 467 929
tarex(at)netti.fi
Tiistaikisavastaava
Leena Pussinen
040 534 5586
lpussinen@jippii.fi
Jaoston jäsen, aikuisliikunta
Teemu Manninen
040 532 3421
teemu.manninen(at)storaenso.com
Jaoston jäsen, valmennus
Konsta Kauppinen
050 552 1694
konsta.kauppinen(at)gmail.com


Liite 2.

KRIISTIEDOTTAMINEN SEURASSA TAPATURMA- JA ONNETTOMUUSTAPAUKSISSA

·         Vastuu julkisesta tiedottamisesta on jaoston puheenjohtajalla tai seuran puheenjohtajalla.

·         Jaoston mukana olleet jäsenet voivat puheenjohtajan tukena miettiä mikä olisi paras tapa tiedottaa tapahtumissa/kilpailuissa/harjoituksissa tai matkustettaessa tapahtumiin sattuneessa onnettomuudessa, tapaturmassa tai kuolemantapauksessa.

·         Kriisitiedottaminen on henkilökohtaista eli kohdistuu lähiomaisiin!

Tiedottaminen seuraväelle

·         Seuraväelle tiedotetaan, mikäli on tapahtunut onnettomuus tai isompi välikohtaus, jonka arvellaan aiheuttavan jälkipuheita ja selvittelyjä seurassa tai paikkakunnalla.

·         Samassa yhteydessä sovitaan miten lapsille ja muillekin urheilijoille kerrotaan tapahtuneesta. (Kannattaa pitää huolta, ettei jokainen ohjaaja / valmentaja ota omassa harjoituksessaan asiaa enää puheeksi. Jos urheilijat ottavat asian puheeksi, voidaan toki asiaan palata.)

Tiedottaminen seurakavereille

·         Oma valmentaja / ohjaaja tai joku muu turvallinen henkilö kertoo, mitä on tapahtunut, miten tilanteessa on toimittu ja mitä jatkossa tapahtuu (rehellisyys vähentää turhia pelkoja).

Tiedottaminen vanhemmille

·         Jos tilanne on ollut niin vakava, että sen arvellaan vaikuttavan lapsiurheilijoille, kaikille lasten vanhemmille on hyvä tiedottaa asiasta.

·         Esim. lähetetään vanhemmille kirje, jossa kerrotaan mitä on tapahtunut, miten asia seurassa on hoidettu ja miten jatkossa toimitaan; yu-jaoiston puheenjohtajan yhteystiedot pannaan mukaan vanhempien mahdollisia kysymyksiä varten.

Tiedottaminen tiedotusvälineille

·         Mikäli tapahtuma on sen laatuinen, että tiedotusvälineet kiinnostuvat, on hyvä sopia kuka vastaa tiedottamisesta (yleensä jaoston puheenjohtaja tai seuran puheenjohtaja).