Ilmoittautuneet

Ilmoittautuneet   seuroittain

Inka HaikamaAAHN19
Venla MennalaAAHN13
Otto RuusunenAAHMYL
Topias OllikkaAAHM15
Antti MäkeläAAHM13
Antti MartikainenHU-46M17
Iida-Maria TuomainenHU-46N17
Sonja OksanenHU-46N19
Anniina JokinenHU-46N22
Karri TuokkoHU-46M22
Pinja YläharjuIUN17
Elena JyrkinenIUN22
Minttu AhvoIUN17
Venla LehtonenIUNYL
Marko MänttäriIUMYL
Alma LaukkanenKHSN15
Aino KoskelaKHSN15
Laura PunkkinenKHSN17
Hetastiina HurstiKonTuN17
Takanen Iida.MariKyKpN22
Valjus EeviKyKpN11
Sami OrpanaLHSMYL
Juuso HakalaLHSMYL
Mira HolopainenLHSNYL
Kaapo SaarinenLHSM17
Onni PaasonenMHM19
Anni KesiöMHN13
Alisa LaitinenMHNYL
Aino SipiläinenOrJyN17
Tero RomppanenOrJyM11
Anniina RantalaOrJyN19
Anni HyvärinenOrJyN19
Juuso KetonenOrJyM19
Ilona WirmanOrJyN11
Viho WirmanOrJyM15
Oskari JuuresOrJyM15
Aapo MelonenRUM19
Kasperi SavolainenSumKuM15
Tomas HeinonenSäkUM15
Kasper SalmiTVVM13
Elli PyykönenTVVN13
Linnea PohjolaTVVN13
Martti KoikkalainenTVVM15
Tuomas LatvalahtiTVVM15
Aapo RuhanenTVVM17
Krista LeskinenTVVNYL
Hilma SuihkonenTVVN11
 

Ilmoittautuneet sarjoittain

Tero RomppanenOrJyM11
Antti MäkeläAAHM13
Kasper SalmiTVVM13
Topias OllikkaAAHM15
Viho WirmanOrJyM15
Oskari JuuresOrJyM15
Kasperi SavolainenSumKuM15
Tomas HeinonenSäkUM15
Martti KoikkalainenTVVM15
Tuomas LatvalahtiTVVM15
Antti MartikainenHU-46M17
Kaapo SaarinenLHSM17
Aapo RuhanenTVVM17
Onni PaasonenMHM19
Juuso KetonenOrJyM19
Aapo MelonenRUM19
Karri TuokkoHU-46M22
Otto RuusunenAAHMYL
Marko MänttäriIUMYL
Sami OrpanaLHSMYL
Juuso HakalaLHSMYL
Valjus EeviKyKpN11
Ilona WirmanOrJyN11
Hilma SuihkonenTVVN11
Venla MennalaAAHN13
Anni KesiöMHN13
Elli PyykönenTVVN13
Linnea PohjolaTVVN13
Alma LaukkanenKHSN15
Aino KoskelaKHSN15
Iida-Maria TuomainenHU-46N17
Pinja YläharjuIUN17
Minttu AhvoIUN17
Laura PunkkinenKHSN17
Hetastiina HurstiKonTuN17
Aino SipiläinenOrJyN17
Inka HaikamaAAHN19
Sonja OksanenHU-46N19
Anniina RantalaOrJyN19
Anni HyvärinenOrJyN19
Anniina JokinenHU-46N22
Elena JyrkinenIUN22
Takanen Iida-MariKyKpN22
Venla LehtonenIUNYL
Mira HolopainenLHSNYL
Alisa LaitinenMHNYL
Krista LeskinenTVVNYL