Radat

Radat on merkitty alla olevan kuvan mukaisesti. Vasemman puoleisen nuolen alla olevat matkat jatkavat suoraan ja oikean puoleisen nuolen alla olevat radat kääntyvät oikealle. Ratamerkintöihin on hyvä tutustua etukäteen kiertämällä rata. Nuorimpien osalta suositellaan, että vanhempi on mukana. Ratakarta ovat opastekuvan alapuolella.